Dni Królowej Gizelli w Veszprém

Dni Królowej Gizelli w Veszprém

W dniach 12 – 14 maja 2017 r. odbyła się  delegacja zagraniczna pod przewodnictwem Pani Jadwigi Stankiewicz – Zastępcy Prezydenta Tarnowa ds. infrastruktury miejskiej do miasta partnerskiego Veszprém na Węgrzech. W delegacji brali również udział – Pani Maria Zawada – Bilik (Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej), Pan Rafał Koścień (Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta) oraz Pani Paulina Ślaska (Podinspektor w Wydziale Współpracy Aglomeracyjnej i Międzyregionalnej). Program pobytu oraz materiał fotograficzny został załączony do sprawozdania.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z działaniami administracji na rzecz rozwoju miasta, rewitalizacji centrum miasta, zarządzania jednostką samorządu terytorialnego oraz udział w wydarzeniach kulturalnych towarzyszących obchodom festiwalu pn. „Gizella Days”. Była odpowiedzią na zaproszenie mera miasta Veszprém – Pana Gyuli Porgi. 

Podczas wizyty delegacja zapoznała się z miejskimi projektami planowanymi do realizacji przez samorząd Veszprém oraz sposoby ich finansowania ze źródeł europejskich. Zapoznano się z przykładami projektów rewitalizacyjnych, inwestycyjnych i odnowy centrum miasta. Porównano budżety miast oraz wydatki na poszczególne zadania, praktyki w zakresie finansowania inwestycji, aspekt promocyjny oraz przemysłowy.

 Poruszono również kwestię wspólnych działań w ramach nadchodzącego – Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej zaplanowanego na marzec 2018 r. oraz uzgodniono sprawę reprezentacji samorządu Veszprém na dniach Tarnowa pn. „Zdaerzenia” w 2017 r. Zapoznano się z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem miejscowej Polonii. Omówiono kierunki przyszłej współpracy.

Fotorelacja z Veszprém