TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca międzynarodowa / Współpraca międzynarodowa

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białej Cerkwii, Pan Anatolii Honchar w ramach wizyty roboczej odwiedził Tarnów dnia 24 sierpnia br.

Podczas wizyty studyjnej spotkał się z zastępcą prezydenta ds. rozwoju gospodarczego Panem Piotrem Augustyńskim oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie Panem Stanisławem Klimkiem. Podczas spotkania rozmawiano o  możliwościach rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, specjalnych strefach ekonomicznych, ulgach podatkowych, funduszach europejskich oraz o współpracy między miastami.

Dnia 12 sierpnia 2017 roku do Tarnowa z Ukrainy dotarła sztafeta włoskich chodziarzy pn. „Lungo la strada del ritorno” (Wzdłuż drogi powrotu) wydarzenie organizowane przez włoskie stowarzyszenie kulturalne „Tracce di Memoria” (śladami pamięci). Sztafeta prowadziła grupę szlakami jakie pokonali podczas II Wojny Światowej włoscy żołnierze wycofujący się z Rosji, podejmując próbę powrotu do ojczyzny.