TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Władze miasta / Zastępcy Prezydenta

Zastępcy Prezydenta

jadwiga_stankiewicz
p_augustynski_medium
d_krakowska_medium
Jadwiga Stankiewicz   Piotr Augustyński Dorota Krakowska

 

Jadwiga Stankiewicz

zastępca prezydenta ds. infrastruktury miejskiej

Magister inżynier budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w pracy samorządowca. Studia na Wydziale Budowlanym Politechnik Rzeszowskiej. Po ukończeniu studiów pracowała w firmach bezpośrednio zajmujących się wykonawstwem i realizacją inwestycji.

W latach 1995 – 2003 pełniła funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Tarnowa, realizując jednocześnie nadzór nad jednostkami i spółkami związanymi z gospodarką komunalną. Podczas sprawowania powyższego urzędu podjęła działania zmierzające do powstania Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą, kompostownią odpadów zielonych i azylem dla zwierząt; wybudowania budynku komunalnego przy ul. Dwernickiego, Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Krupniczej, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz remontu i rozbudowy koszar dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Kolejna lata to praca w Starostwie Powiatowym w Bochni, gdzie przez siedem lat kierowała Wydziałem Architektury i Inwestycji.

Od grudnia 2014 r. – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Infrastruktury Miejskiej oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej.

Z zamiłowania podróżnik i mistrz domowej kuchni.

Piotr Augustyński

zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego

Ekonomista. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowość i finanse” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Od 2006 roku zaangażowany w pracę z młodzieżą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Od 2008 roku Zastępca Dyrektora CKiW OHP. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 2010-2014. Posiada uprawnienia do zasiadania radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przedsiębiorca. Zajmuje się projektowaniem systemów automatyki, audytem i projektowaniem systemów bezpieczeństwa w przemyśle.

Dorota Krakowska

zastępca prezydenta ds. polityki społecznej

Specjalistka w dziedzinie pomocy i polityki społecznej.  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Świętokrzyskiej.  Pierwszy stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej. Przez blisko 20 lat związana z MOPS w Rudzie Śląskiej. Od 2006 do 2012 roku była dyrektorem Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie, odpowiedzialna za reorganizację i przekształcenie placówki.

Od 2012 roku jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Koordynator, twórca oraz inicjator wielu projektów na rzecz organizowania społeczności lokalnej.