TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Patronaty prezydenta

11 czerwca br. o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie Chłopięcy Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses będzie obchodził swój jubileusz 30-lecia działalności artystycznej. W ramach uroczystej Eucharystii celebrowanej przez ks. bpa Wiktora Skworca zostanie wykonane jedno z najwspanialszych dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta "Msza Koronacyjna".

Wykonawcami koncertu obok Jubilata będą soliści z Filharmonii Krakowskiej i Katowickiej oraz Tarnowska Orkiestra Kameralna poszerzona o muzyków z orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej.

Przedmiotem zainteresowania ww. konferencji jest wieloaspektowe podejście do problemu dzieciństwa - okresu, który ma decydujący wpływ na rozwój osobowości każdego człowieka. W konferencji wezmą udział zainteresowane osoby oraz specjaliści działający w placówkach oświatowych, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach psychologicznych-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, policyjnych izbach dziecka.

W najbliższy piątek – 10 czerwca – rozpoczną się uroczyste obchody jubileuszowe Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Swoje 60-lecie placówka zamierza świętować przez trzy dni. Wśród bogatego programu znalazły się wystawy, koncerty, podsumowanie konkursu, turnieje sportowe i impreza plenerowa. Przygotowano także okolicznościowy album: „Jest taki Pałac”.

Już 7 czerwca 2011 r. w Centrum Sztuki Mościce o godz. 9.00 i 11.00 odbędzie się koncert symfoniczny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Dzięki Fundacji Bielecki Art oraz Centrum Sztuki Mościce, dzieci z Tarnowa i okolic będą mogły wziąć udział w bezpłatnym koncercie największych bajkowych przebojów w niepowtarzalnym wykonaniu symfonicznym.

W ramach Ogólnoświatowego Dnia Ochrony Środowiska odbędą się konkurs: plastyczny, ekologiczny, zostaną przedstawione prezentacje tematyczne związane z ochroną przyrody, ekologią, prehistorią. Dzieci z Tarnowskiej Akademii Młodych wspólnie z aktorami Tarnowskiego Teatru przedstawią krótkie przedstawienie teatralne. Na zakończenie zaplanowany został koncert Zespołu Przystanek Mrówkowiec, Wojciecha Klicha.

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Dotychczasowe Fora miały wiele tematów przewodnich. Międzynarodowa współpraca firm, restrukturyzacje wielkiego przemysłu, czy też akcesja do Unii Europejskiej, tematyka związana z światowym kryzysem oraz problemy walutowe na pograniczu strefy EURO nigdy nie przyniosły nam zasadniczych problemów, z którymi spotykają się w Polsce MIKRO, MALI i ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY. Zapis tej trwającej ponad dziesięć lat dyskusji pokazuje wszystkie udane i te mniej trafione propozycje zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej, skierowane do rodzimych przedsiębiorców oraz środowisk samorządowych.

Pierwsze Małopolskie Mistrzostwa Upięć dla uczniów szkół fryzjerskich w konkurencji "Kok wieczorowy w asyście plecionek i warkoczy".