TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Patronaty prezydenta

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 organizuje Międzynarodowy Turniej w Piłce Koszykowej Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa, który odbędzie się 19 kwietnia 2012 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w Hali Sportowej ZSO nr 1 na ul. Pszennej 3. Międzynarodowy Turniej odbywa się w ramach współpracy ze szkołą Humenne na Słowacji.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie organizuje przedsięwzięcie pod nazwą „XXVIII Przegląd Talentów Muzycznych Konferencje Muzyczne Młodych”, Przegląd Talentów odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. w tarnowskim kinie Marzenie. Impreza, umożliwia prezentację przed szerszą publicznością uzdolnień muzycznych oraz odkrywanie i promowanie twórczości muzycznej młodzieży szkół średnich z terenu województwa małopolskiego.

Izba Rzemieślnicza organizuje „Targi Edukacyjne – oferta dla szkół i kursów dla osób dorosłych w Małopolsce”. Targi odbędą się 18 kwietnia 2012 r. o godzinach od 9.00 – 17.00 w Klubie Gwiazda w Tarnowie.

Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów organizuje Zawody Kolarskie Puchar Tarnowa MTB 2012 XVIII edycja. Rozpoczęcie cyklu zawodów – start zawodników odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 10.00 w Lasku Lipie. Pozostałe starty: 20 maja, 17 czerwca, 19 sierpnia oraz 16 września 2012 r. – Góra Świętego Marcina.

Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro organizuje Koncert wielkanocny „Po obu stronach wiary”. Koncert odbędzie się dnia 15 kwietnia o 17.00 i 20.00 w Tarnowskim Teatrze.

W koncercie wystąpią: Agata Bernadt z zespołem „Krakowskie Przedmieście” oraz aktorzy: Jerzy Trela i Radosław Krzyżowski. Koncert będzie miał charakter dobroczynny. Dochód uzyskany ze sprzedaży biletów-cegiełek zostanie przeznaczony na uruchomienie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji dla dzieci. Placówkę 1 września 2012 r. otwiera Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO w zasobach lokalowych Miejskiego Zarządu Budynków przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. Wsparcie i codzienną opiekę otrzymają tam dzieci z zespołem Downa, zespołem Aspergera, dziecięcym porażeniem mózgowym, autyzmem i innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych organizuje VII Dyktando Ortograficzne „O złote pióro” jest to IV Tarnowski Turniej Ortograficzny. Dyktando Ortograficzne odbędzie się 13 kwietnia br. W godzinach od 8.00 do 15.00 w ZSEO w Tarnowie.

10.00 – otwarcie imprezy

13.00 – Turniej Ortograficzny

14.00 – wręczenie nagród

Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie organizuje XI Międzyprzedszkolny Przegląd Teatralny „Snuj się Snuj Bajeczko”, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia o godzinie 9.00 w Przedszkolu Publicznym nr 33. Rozstrzygnięcie Przeglądu Teatralnego Przedszkolaków odbędzie się 16 kwietnia o godz.10.00

Zespół Regionalno – Kolędniczy „KUMOTRY” w Tarnowie organizuje przemarsz reprezentacji Tarnowa w Korowodzie Palmowym w Krakowie, który odbędzie się 01 kwietnia br. o godzinie 11.30 w Krakowie.

Szkoła Podstawowa nr 5 organizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Międzyszkolny konkurs historyczny pn. Tadeusz Kościuszko Bohater Walk o Niepodległość. Konkurs odbędzie się 28 marca 2012 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 5.

Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI LO im. Armii Krajowej wraz z MCDN ODN w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego organizują przedsięwzięcie pod nazwą : „IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych FIT IN DEUTSCH”. Konkurs odbędzie się dnia 28 marca o godzinie 10.00 w auli MCDN ODN w Tarnowie.