TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Patronaty prezydenta

Organizator: Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Pogórze”.

Organizator: Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego

Organizator: Tarnowskie Stowarzyszenie kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „POGÓRZE”

Organizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Organizator: Stowarzyszenie Psychologii, Edukacji i Rozwoju Osobistego „Kropla Słońca”

Organizator: Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START

Organizator:  Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie

Organizator:  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Organizator: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Tarnowie