TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Patronaty prezydenta

Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej, którą organizuje Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. W spartakiadzie bierze udział, od 11 do 13 grup z Węgier, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Polski. 

Misyjne Święto Dzieci - Muzeum etnograficzne w Tarnowie.

IV Zawody Chorągwi Krakowskiej w Pierwszej pomocy. Organizatorem jest Hufiec ZHP w Tarnowie. 

XIII Piknik Geograficzny 1. Tarnowska Akademia Podróżowania "Trzy Żywioły", który organizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie. 

Piknik Studencki w niedzielę 19 maja od godziny 14.00 na stadionie KS Błękitni przy ul. Piłsudskiego 32.  Juwenalia Tarnowskie 2013, to cztery dni pełne imprez i wydarzeń dla studentów oraz mieszkańców miasta, które rozpoczną się 16 maja, a koncertowy finał z wykonawcami, takimi jak Sayes, Hurt i Grubson, odbędzie się 19 maja br.

Konferencja "Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy", której organizatorem jest Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

Centralny Zlot Laureatów XX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" Tarnów - Ziemia Tarnowska. PTTK Oddział "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie. 

Dni Lwowa w Tarnowie 2013. Organizator Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oddział Tarnów. 

W dniach od 6 do 11 maja 2013 roku w Tarnowie obchodzony będzie Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną z osobami w pełni sprawnymi, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby drugiego człowieka oraz przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej na rzecz równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców Tarnowa.  

VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Europie organizowany przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 11 w Tarnowie działający w niej Klub „Młody Europejczyk”. Celem konkursu jest inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską, przybliżanie wiedzy o krajach, kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy, umożliwienie uczniom konfrontacji własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami.  06.05.2013 r. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11, godz. 9:00 – 12:00.