TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Patronaty prezydenta

Organizator: Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Organizator: Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego.

Organizator: Pałac Młodzieży w Tarnowie.

Organizator: Zespół Szkół Niepublicznych oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. 

Organizator: Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie.