TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Patronaty prezydenta

Godz. 9 - 13. Hala sportowa ul. Pszenna 10, 33-101 Tarnów. Organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Konkurs organizuje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie. 

Celem projektu jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat rynku praktyk i możliwości rozwoju własnej kariery. Organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów PWSZ w Tarnowie.  

Konkurs organizuje Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o I wojnie światowej „Świat w okopach”. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 8 i VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie. Finał konkursu odbędzie się 27.03 w budynku ZSO nr 4 przy ul. Legionów H. 16 o godz. 9:00. 

XII Akcja Charytatywna Tarnowska Kropla. 21.03 w Sali konferencyjnej przy ul. Goldhammera 3. Akcja rekrutacyjna honorowych dawców szpiku.

Konkurs fryzjerski pod hasłem "Tarnowska Wiosna Fryzjerska". Konkurs organizuje Zespół Szkół Niepublicznych oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Ul. Mościckiego 27.

III Edycja Dni Niemieckich.  Organizatorem jest Instytut Goethego w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – oddział Tarnów, MCDN ODN Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie. 21.03 – PWSZ, 22.03 – MCDN ODN.

III Ogólnopolskie zawody we wspinaczce osób z niepełną sprawnością. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju i Edukacji Pracy, Integracji i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Hala Sportowa PWSZ, ul. Mickiewicza 8. Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 14:15.

Olimpiada Zdrowia i Wiedzy o PCK. Organizatorem jest oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie. Aula Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie, godz. 11:00.