TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Patronaty prezydenta

Uroczyste Spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa; Sala Lustrzana, 11:30-13:00. Organizatorem przedsięwzięcia jest Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu Ziemskiego.

Kampania „Białej Wstążki” organizowana przez MOPS, Sala Lustrzana, 26.11 godz. 9:00. Kampania ma na celu wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Kampania jest organizowana w ponad 55 krajach, już od 23 lat. Jest głównie adresowana do mężczyzn. Symbol kampanii – biała wstążka, oznacza deklarację wyrzeczenia się stosowania przemocy oraz reagowania, gdy jest się jej świadkiem.

XXI Edycja Projektu „Młodzież Pamięta” w 94. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Przez Polskę – Małopolskie Centrum Edukacji. Realizowany w Małopolsce od 2002 roku, w czasie obchodów Świąt Narodowych uchwalenia Konstytucji 3 maja i Święta Niepodległości. Ma zwrócić uwagę- szczególnie młodych ludzi – jak ważna jest narodowa pamięć i tradycja patriotyczna. Idea nowoczesnego patriotyzmu wśród młodych Polaków.