TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ulicy Wiśniowej i Kalinowej – „Krzyż Zachód I”

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie Mościcach w rejonie ulic: Zbylitowskiej, Chemicznej, Azotowej oraz linii kolejowej Kraków – Przemyśl. 

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ulicy Wiśniowej i Kalinowej – „Krzyż Zachód I”

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ulicy Bajkowej i Czereśniowej – „Krzyż Północ”

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną

Ogłoszenie

o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa wyznaczonego al. Jana Pawła II, ul. Nowodąbrowską i autostradą A-4 – „Krzyż Wschód – I”

Ogłoszenie

o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Tarnowa w rejonie ul. Hodowlanej.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w centralnej części miasta Tarnowa wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, księdza Romana Sitko, Józefa Poniatowskiego, Franciszka Żwirki, Prostopadłą, Józefa Dwernickiego, Cegielnianą i Bitwy pod Cedynią

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ulic: Mościckiego, Równej i Siewnej.