TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce.

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilczej – „Krzyż - Wschód II”

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Mroźnej i Sadowej.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Klikowskiej i Ścieżki.

Obwieszczenie

O ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych.

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulicy Komunalnej – „Krzyż Wschód III”.

Obwieszczenie

o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilczej – „Krzyż – Wschód II”.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa w rejonie ul. Hodowlanej.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulicy Komunalnej – „Krzyż Wschód III”.