TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Komunikaty / Uwaga wścieklizna!

Uwaga wścieklizna!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie rozporządzeniem Nr 4/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. określił obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt. W Tarnowie jako obszar zagrożony uznany został teren we wschodniej części miasta, ograniczony od strony m. Ładna ulicą Lwowską do skrzyżowania ulicy Lwowskiej z ulicą Orkana, dalej ulicami Słoneczną, Jana Pawła II, następnie drogą Nr 73 do skrzyżowania z ulicą Jaracza w miejscowości Lisia Góra.

Na obszarze zagrożonym wprowadzone zostały następujące zakazy i nakazy:

1)      zakaz wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,

2)      zakaz polowań i odłowów zwierząt łownych,

3)      zakaz organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,

4)      zakaz wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5)      zakaz przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6)      nakaz trzymania psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy.

Zgodnie z poleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii obszar zagrożony został oznakowany tablicami ostrzegawczymi.  

W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność poruszając się po wschodnich rubieżach Tarnowa, dostosować się do obowiązujących ograniczeń, a także zapewnić bezpieczeństwo przebywającym tam zwierzętom.

Przypomnijmy, że wścieklizna to niebezpieczna wirusowa choroba zakaźna zwierząt, mogąca przenieść się na człowieka. Nazywana jest też wodowstrętem, gdyż wśród objawów choroby występują mimowolne skurcze mięśni na widok lub nawet sam dźwięk wody. Dużą rolę w zwalczaniu wścieklizny odgrywa zapobieganie szerzeniu się choroby, w tym szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.