DRAGADOS S.A. Biuro Budowy Autostrady A4, odcinka Wierzchosławice – Krzyż informuje, że od dnia 16 lipca 2011 r. nastąpi wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na ulicy Nowodąbrowskiej, w rejonie przebudowywanego odcinka ulicy. Ruch przeniesiony zostanie na wykonaną tam tymczasową drogę objazdową.

W dniu 8 lipca 2011r. Zarządzeniem Nr 230/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia realizatorów programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych oraz ustalenia regulaminu jej pracy, ogłoszono postępowanie konkursowe, którego celem jest wybór wykonawców i realizacji programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych w 2011 i 2011/2012 roku. Programy skierowano do mieszkańców miasta Tarnowa. Wszystkie świadczenia, którymi obejmowane będą osoby uczestniczące w programach będą całkowicie bezpłatne.

Przyjęty porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 30.06.2011 r.

Informujemy o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 1 lipca 2011 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług. Prace modernizacyjno-inwestycyjne prowadzone będą na niżej wymienionych ulicach.