Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Tarnowie informuje, że stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca  2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509 z 2004 r.), Małopolski  Wojewódzki  Lekarz   Weterynarii  organizuje  w  dniach: 

od  8 maja do 19 maja 2013 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania rozszerzenia projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego związanego z wystąpieniem przekroczeń poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki w strefie małopolskiej w pomiarach jakości powietrza za rok 2012.

Już 22 kwietnia 2013 roku mieszkańcy kolejnych kilkudziesięciu gmin Małopolski stracą możliwość odbioru sygnału analogowego. Jego miejsce zajmie sygnał telewizji cyfrowej, który umożliwia odbieranie większej liczby kanałów, poprawi jakość przekazywanego obrazu i dźwięku oraz da możliwość odbierania programów w wysokiej rozdzielczości (HD).