Stowarzyszenie Zdrowych Miasta Polskich zrzeszające polskie miasta i gminy, w tym również miasto Tarnów, ogłosiło dla członków Stowarzyszenia (zrzeszone gminy/miasta) doroczny konkurs pn. „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich”. W bieżącym roku do konkursu grantowego można zgłaszać programy w następującym obszarze tematycznym:

Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpią w najbliższym czasie (począwszy od piątku to jest 05.03.2010 r.) mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

Okolice Tarnowa