Przyjęty porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 23 lutego 2012 r.

Proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 9.00.

Zarządzenie nr 30/2012 prezydenta miasta Tarnowa z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora w publicznych przedszkolach, szkołach i zespołach szkół oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa