W związku ze zmianą siedziby Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu w dniach 17-18 lutego br. mogą wystąpić trudności z załatwianiem spraw związanych z działalnością ww. Biura.

Informujemy, iż w 2010 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program celowy pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami II” w ramach którego można uzyskać pomoc ze środków PFRON na następujące cele:

Osoby, zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić Prezydentowi Miasta dowód osobisty w celu ustalenia tożsamości (§ 7 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.).