Informujemy, że można dokonywać wpłat we wszystkich Urzędach Pocztowych – bez dodatkowych opłat.

I część w dniu 17 grudnia 2009 r. o godz. 9.00

Proponowany porządek obrad:

2 grudnia 2009 upłynął termin składania wniosków przez organizacje pozarządowe na realizację zadań GMT w roku 2010.