Departament Rolnictwa i Geodezji  Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z budową i renowacją zbiorników wodnych małej retencji  o pow. do 5000 m2 obejmujących wszelkie sadzawki, zbiorniki wodne służące ochronie i poprawie  wartości użytkowej gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowanie nie obejmuje budowy stawów rybnych. O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub władającymi gruntem pod zbiornikiem.