Powiatowy lekarz weterynarii uznał część terenu Mościc za obszar zagrożony wścieklizną. Jest to związane ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny w sąsiedniej gminie Wierzchosławice. Poruszając się po tej zachodniej części miasta należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo przebywającym tam zwierzętom. 

Blisko 12 tysięcy zł Urząd Miasta Tarnowa przeznaczy w tym roku na usuwanie odpadów azbestowych z terenu miasta. Już po raz 14. mieszkańcy Tarnowa mogą skorzystać z tej formy pomocy i pozbyć się tych niebezpiecznych materiałów.

Zmiana przebiegu linii nr 6 i 206 wejdzie w życie 2 lutego i potrwa mniej więcej 1,5 roku. Pozwoli to mieszkańcom ulic Do Huty i Spytki z Melsztyna uzyskać bezpośrednie połączenie z centrum miasta.

Tarnowscy policjanci prowadzą  poszukiwania Adriana Ciochonia, 30-letniego mieszkańca Tarnowa, który 27 grudnia około godz.17:00 wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Lwowskiej i do tej pory nie powrócił, nie nawiązując kontaktu z rodziną.