TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Jednostka Urzędu Miasta Tarnowa  Lokalizacja  Telefon
     
Biuro Nadzoru Właścicielskiego ul. Mickiewicza 2 68-82-854
     
     
     
Biuro Radców Prawnych ul. Mickiewicza 2 68-82-489
     
     
     
Kierownictwo Urzędu ul. Mickiewicza 2 68-82-433
     
Kancelaria Rady Miejskiej ul. Goldhammera 3 68-82-842
     
Urząd Stanu Cywilnego ul. Gumniska 30 688-90-85
     
Wydział Audytu i Kontroli ul. Mickiewicza 2 68-82-450
     
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego  ul. Nowa 4 68-82-703
     
Wydział Budżetu i Sprawozdwaczości ul. Mickiewicza 2 68-82-439
Referat Budżetu Miasta  ul. Mickiewicza 2 68-82-439
Referat Księgowości i Sprawozdawczości   ul. Mickiewicza 2 68-82-806
     
     
Wydział Edukacji  ul. Mickiewicza 2 68-82-464
Referat Edukacji  ul. Mickiewicza 2 68-82-466
Referat Ekonomiczny  ul. Mickiewicza 2 68-82-456
     
     
Wydział Geodezji i Nieruchomości ul. Nowa 3 68-82-762
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Nowa 3 68-82-791
Referat Geodezji ul. Nowa 3 68-82-760
Referat Gospodarowania Mieniem ul. Nowa 3 68-82-766
     
Wydział Infrastruktury Miejskiej ul. Mickiewicza 6 68-82-869
Referat Inwestycji ul. Mickiewicza 6 68-82-707
Referat Gospodarki Komunalnej ul. Mickiewicza 6 68-82-579
     
     
Wydział Informatyzacji ul. Nowa 4 68-82-816
     
Wydział Kultury Rynek 7 688-90-96
     
Wydział Komunikacji ul. Nowa 4 68-82-526
     
Wydział Komunikacji Społecznej Rynek 7 688-90-98
  ul. Nowa 4 68-82-498
  ul. Mickiewicza 2  68-82-430
Wydział Księgowości Urzędu  ul. Nowa 4 68-82-625
Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetu  ul. Nowa 4 68-82-605
Referat Księgowości Wydatków Budżetu   ul. Nowa 4 68-82-624
     
Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Mickiewicza 6 68-82-820
  ul. Nowa 4 68-82-802
     
Wydział Organizacyjny ul. Mickiewicza 2 68-82-790
Samodz. stan. pracy do spraw BHP ul. Goldhammera 3 68-82-856
Kancelaria Główna ul. Nowa 4 68-82-507
Kancelaria Prezydenta ul. Mickiewicza 2 68-82-433
Referat Administracyjno - Gospodarczy ul. Mickiewicza 2 68-82-449
Referat Organizacyjny ul. Mickiewicza 2 68-82-486
Referat Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 6 68-82-704
     
Wydział Ochrony Środowiska ul. Nowa 4 68-82-865
     
Wydział Planowania Przestrzennego ul. Nowa 3 68-82-418
Wydział Architektury i Budownictwa ul. Nowa 3 68-82-416
     
Wydział Podatków i Windykacji ul. Mickiewicza 2 68-82-678
Referat Egzekucji i Windykacji ul. Mickiewicza 2 68-82-685
Referat Opłat za Gosp.Odp.Komunalnumi ul. Nowa 4 68-82-642
Referat Podatków Lokalnych ul. Nowa 4 68-82-512
     
Wydział Rozwoju Miasta  ul. Mickiewicza 6 68-82-598
     
Wydział Spraw Obywatelskich  ul. Nowa 4 68-82-709
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ul. Nowa 4 68-82-850
Referat Spraw Obywatelskich  ul. Nowa 4 68-82-813
     
Samodzielne Stanowisko ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  ul. Goldhammera 3  68-82-442
     
Wydział Sportu ul. Mickiewicza 2 68-82-455
     
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Goldhammera 3 68-82-836
Referat Pomocy Mieszkaniowej  ul. Goldhammera 3 68-82-715
Referat Polityki Społecznej  ul. Goldhammera 3 68-82-826
Referat Zdrowia  ul. Goldhammera 3 68-82-817
     
Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji  ul. Mickiewicza 2  68-82-465