Ryszard Ścigała

trryszardscigala

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Klub radnych: Tarnowianie

  

Menadżer, samorządowiec, w latach 2006-2014 Prezydent Miasta Tarnowa. Ukończył studia na kierunku fizyka techniczna, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktorat obronił na Politechnice Łódzkiej.

Od 1981 roku związany zawodowo z Zakładami Azotowymi w Tarnowie Mościcach S.A.
W latach 1991- 2001 pracował jako Główny Specjalista d/s Ochrony Środowiska, Kierownik Działu Prewencji Środowiskowej - Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem. Od 2001 do 2002 w Warszawie prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Od 2001 do 2006 piastował stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Był prezesem wykładowcą wyższych uczelni, wiceprezesem krajowych władz organizacji inżynierskich, członkiem rad programowych instytutów naukowych i czasopism specjalistycznych.

Posiada tytuł specjalizacji zawodowej inżynierów I stopnia - specjalność chemia i analizy instrumentalne. Jest specjalistą m.in. w technikach jak: mikroskopia skaningowa; kriogeniczna interferometria fourierowska, termiczna  analiza  różnicowa - DTA, DTG, szerokokątowa dyfraktometria rentgenowska - analiza fazowa i krystalograficzna, porozymetria rtęciowa, metody BET niskotemperaturowej adsorpcji gazów.

Jest ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska, był w tym zakresie biegłym sądowym i pracował na rzecz m.in.  Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Sejmowej  Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, międzyresortowego zespołu przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie, samorządowiec, współzałożyciel stowarzyszenia „Tarnowianie”.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Były wykładowca uczelni wyższych i promotor kilkunastu prac licencjackich.

 

Wybrany z okręgu nr 1, osiedla: Chyszów, Mościce, Strusina.

 

Wnioski: