TARNÓW / Miasto / Tarnowscy radni / Tadeusz Gancarz

Tadeusz Roman Gancarz

trtadeuszgancarz

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

 

Urodzony 08.10.1960 r. w Tarnowie; zamieszkały w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej. Żonaty – żona Barbara oraz czwórka dzieci. W roku 1985 ukończył studia wyższe dzienne na Politechnice Krakowskiej Wydział Transportu – specjalność Organizacja i Technika Transportu - uzyskując tytuł mgr inż. transportu.                                                                                             

Następnie w roku 1986 odbył służbę wojskową w SPR – stopień „Plut. pchor.”.    

Od 21.01.1987 r. zatrudniony w Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie – Mościcach (aktualnie Grupa Azoty S.A.) – kierownik zmianowy. Od roku 2000 w PTK „KOLTAR” Sp. z o.o. (aktualnie Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.) - stanowiska w kolejności: kierownik Wydziału, V – ce Prezes Spółki, Dyrektor ds. Organizacyjnych; aktualnie Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury.  

Przez szereg lat był głównym organizatorem tkzw. „wycieczek kolejowych” dla Pracowników i ich Rodzin w corocznym Święcie Pracowników ZAT. 

W roku 2007 odznaczony przez Prezydenta RP Śp. Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi za „Zasługi w pracy zawodowej i społecznej”.

Był Radnym Rady Miejskiej w Tarnowie V kadencji ( lata 2006 – 2010 ) - klub Radnych PiS.

W obecnej VII kadencji także członek Klubu Radnych PiS.

Najważniejsze aktualnie obszary w pracy na rzecz Mieszkańców Tarnowa to: służba zdrowia, opieka społeczna, sport – rekreacja – turystyka a także szeroko rozumiana transparentność pracy Rady Miejskiej i Prezydenta m. Tarnowa.

Wybrany z okręgu nr 1, osiedla: Chyszów, Mościce, Strusina.

 

Wnioski:

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

P.T. Gancarz.pdf 921,34 kB
P. T. Gancarz.pdf 627,34 kB
P. T. Gancarz.pdf 975,60 kB