TARNÓW / Miasto / Tarnowscy radni / Marek Ciesielczyk

Marek Ciesielczyk

trmarekciesielczyk

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Marek Ciesielczyk, mgr filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, b. Visiting Professor University of Illinois w Chicago, pracownik naukowy Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn oraz Fellow w European University Institute we Florencji, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu, Redaktor naczelny pisma i portalu "Prawdę mówiąc", autor kilkuset artykułów w specjalistycznych pismach w języku niemieckim, angielskim i polskim oraz kilku książek, uhonorowany na wniosek Prezesa IPN przez Prezydenta RP jednym z najwyższych odznaczeń państwowych - Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u, radny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 1994-2006 (Wiceprzewodniczący Rady), teraz członek Komisji Oświaty, do innych nie dopuszczony przez radnych z PiS.

tel. + 48 601 255 849

więcej informacji na stronie: www.marekciesielczyk.com

e-mail: dr.ciesielczyk@gmail.com

Wybrany z okręgu nr 3, osiedla: Klikowa, Krzyż, Piaskówka, Starówka.

 

Wnioski:

 

Informacje

W lutym br. w Stanach Zjednoczonych  gościł radny Marek Ciesielczyk. Przy okazji  promocji swej nowej książki w USA spotkał się z Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej.