TARNÓW / Miasto / Tarnowscy radni / Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej w Tarnowie VII Kadencji 2014-2018

Komisja Rewizyjna
1. Antoni Zięba - przewodniczący
2. Piotr Sak
3. Jacek Łabno
4. Jan Niedojadło
5. Grzegorz Światłowski
6. Anna Krakowska

Komisja Oświaty
1. Barbara Koprowska -przewodnicząca
2. Anna Krakowska
3. Kazimierz Koprowski
4. Jolanta Żurowska
5. Grażyna Barwacz
6. Marek Ciesielczyk
7. Ryszard Pagacz

Komisja Porządku Publicznego
1. Jan Niedojadło -przewodniczący
2. Piotr Górnikiewicz
3. Piotr Sak
4. Marian Wardzała

Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych
1. Jacek Łabno - przewodniczący
2. Piotr Górnikiewicz
3. Jan Niedojadło
4. Piotr Wójcik
5. Jolanta Żurowska
6. Ryszard Pagacz
7. Antoni Zięba
8. Piotr Sak

Komisja Zdrowia
1. Piotr Wójcik - przewodniczący
2. Maria Borys – Latała
3. Tadeusz Gancarz
4. Roman Korczak
5. Jan Niedojadło
6. Mariusz Kajpus

Komisja doraźna ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych
1. Kazimierz Koprowski - przewodniczący
2. Ryszard Ścigała
3. Stanisław Klimek
4. Anna Krakowska
5. Jan Niedojadło
6. Grzegorz Światłowski

Komisja Ekonomiczna
1. Józef Gancarz - przewodniczący
2. Tadeusz Gancarz
3. Kazimierz Koprowski
4. Jakub Kwaśny
5. Jacek Łabno
6. Ryszard Ścigała
7. Piotr Wójcik
8. Grażyna Barwacz
9. Jolanta Żurowska

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
1. Ryszard Pagacz - przewodniczący
2. Stanisław Klimek
3. Jacek Łabno
4. Zbigniew Kajpus
5. Barbara Koprowska
6. Anna Krakowska
7. Antoni Zięba

Komisja Statutowa

1. Kazimierz Koprowski - przewodniczący
2. Ryszard Ścigała
3. Stanisław Klimek
4. Jacek Łabno
5. Piotr Sak
6. Jan Niedojadło

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
1. Kazimierz Żurowski - przewodniczący
2. Piotr Wójcik
3. Stanisław Klimek
4. Roman Korczak
5. Marian Wardzała
6. Maria Borys – Latała
7. Antoni Zięba

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki
1. Tadeusz Gancarz - przewodniczący
2. Kazimierz Żurowski
3. Piotr Górnikiewicz
4. Stanisław Klimek
5. Roman Korczak
6. Ryszard Ścigała
7. Grzegorz Światłowski
8. Marian Wardzała
9. Józef Gancarz