TARNÓW / Miasto / Tarnowscy radni / Kadencja 2014-2018 / Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Tarnowie w trakcie kadencji 2014-2018

 

W dniu 13 marca 2015 r. wygasły mandaty radnych w Okręgu Nr 3 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1466):Józef Gancarz, Anna Czech, Ryszard Pagacz, Bartłomiej Babuśka, Marek Drwal, Małgorzata Mękal, Grażyna Barwacz.

Ponowne wybory w Okręgu Nr 3 odbyły się 26 kwietnia 2015 r. wybrani radni: Anna Czech, Józef Gancarz, Ryszard Pagacz, Antoni Zięba, Marek Ciesielczyk, Bartłomiej Babuśka, Grażyna Barwacz.

Radni powołani w trakcie kadencji:

Mariusz Kajpus za Bartłomieja Babuśkę (sierpień 2015 r.)

Jolanta Żurowska za Annę Czech (listopad 2015 r.)

Adam Sajdak za Kazimierza Koprowskiego (styczeń 2018 r.)

Stefan Wrona za Ryszarda Ścigałę (marzec 2018 r.)