TARNÓW / Miasto / Tarnowscy radni / Kadencja 2014-2018 / Jolanta Żurowska

Jolanta Żurowska

jolanta_zurowska

Radna Rady Miejskiej w Tarnowie

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość 

 

Wybrana z okręgu wyborczego nr 3.

e-mail: joltime@tlen.pl

telefon: 693 707 567 (po godzinie 15.00)

Dyżury: w piątki od godziny 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (Kancelaria Rady Miejskiej tel. 14 688 28 42)

ul. Goldhammera 3, pok. 110

 

Jolanta Żurowska – politolog, historyk, absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dlaczego chcę zaangażować się w życie społeczne ?

Ponieważ uważam, że  siłą demokracji jest wspólnota oparta na tradycyjnych wartościach, uczciwości i sprawiedliwości oraz solidarności społecznej.

 

Moje cele i priorytety:

  • wszechstronny rozwój miasta  
  • równoprawne traktowanie wszystkich dzielnic Tarnowa 
  • podjęcie skutecznych działań prowadzących do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz zwalczanie związanych z tym uciążliwości
  • poprawa infrastruktury drogowej
  • zabieganie o większy udział w rozwoju dzielnic przedsiębiorstw znajdujących się na ich terenach
  • zwiększenie roli Rad Osiedli  w podejmowaniu decyzji dotyczących poszczególnych dzielnic – prowadzenie społecznych konsultacji
  • troska o rozwój inwestycji sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy tak, aby Tarnów był miastem, w którym można godnie żyć i pracować 

 

Wnioski:

 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------