TARNÓW / Miasto / Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej / Zbigniew Cichoń – senator RP

Zbigniew Cichoń – senator RP

  • Okręg wyborczy nr 34 (OKW Tarnów)
    Cichoń
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VII

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Urodził się 21 grudnia 1952 r. w Częstochowie.
W 1975 r. ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 1976 r. – prawo na tym samym wydziale.
W 1979 r. ukończył aplikację sądową i radcowską, a w 1982 r. – adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.
W okresie 1982–93 pracował jako adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Krakowie. Od 1993 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Odbył praktykę zawodową w amerykańskich kancelariach adwokackich, zajmujących się obroną praw człowieka, oraz w Kongresie Polonii Amerykańskiej.
Jest stypendystą Rady Europy i DePaul University w Chicago, wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.
W wyniku pierwszych wyborów samorządowych w nowej Polsce pełnił mandat radnego Rady Miasta i Gminy Wieliczka, był członkiem zarządu, wybranym z listy Komitetu Obywatelskiego. Dwukrotnie (1997–2001, 2005–07) został wybrany na sędziego Trybunału Stanu.
Od 1997 r. jako adwokat reprezentuje pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Jest współzałożycielem, a obecnie prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Archidiecezji Krakowskiej. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Prawników.
Był obrońcą w procesach politycznych okresu stanu wojennego, doradcą „Solidarności”. Ma w swoim dorobku publikacje polskie i zagraniczne (we Francji i na Ukrainie), dotyczące praw człowieka.
Jest doradcą pro publico bono w poradniach charytatywnych (Poradnia „Pomoc Bliźniemu” przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce i „Poradnia Miłosierdzia” przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach).
W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.
Bezpartyjny.
 
Biuro senatorskie Zbigniewa Cichonia
ul. Kasprowicza 22/5, 31-523 Kraków
dyżury w poniedziałki od godz. 17:00 do 19:00
pl. Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka
dyżury we wtorki od 17:00 do 19:00