TARNÓW / Miasto / Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej / Michał Wojtkiewicz – poseł RP

Michał Wojtkiewicz – poseł RP

Michał Wojtkiewicz

Data i miejsce urodzenia: 24.06.1946, Tuchów

Wykształcenie: wyższe

Tytuł/stopień naukowy: doktor

Ukończona szkoła: Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Melioracja Wodna, Oddział Geodezji, Urządzenia rolne - magister inżynier (1971); Akademia Rolnicza, Geodezja Urządzeń Rolnych - doktor (1976)

Zawód: inżynier geodeta

 

W 1971 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji, a w 1977 roku obronił pracę doktorską na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Kariera zawodowa: W latach 1971-1987 adiunkt w Instytucie Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1987 roku właściciel firmy geodezyjnej w Tuchowie. W latach 1990-1994 pełnił funkcję burmistrza gminy Tuchów, następnie od 1999 roku starosty powiatu tarnowskiego. W latach 2005-2011 poseł V i VI kadencji, od 2011 roku wybrany ponownie posłem na Sejm RP VII kadencji. Członek Komisji Infrastruktury oraz Obrony Narodowej.

 

Działalność: Jako burmistrz i starosta przeprowadził znaczące inwestycje na terenie gminy Tuchów i powiatu tarnowskiego, takie jak: renowacja rynku i ratusza w Tuchowie, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, wodociągowanie i telefonizacja gminy Tuchów, 150 km nowych nakładek asfaltowych na drogach powiatu tarnowskiego, budowa czterech sal gimnastycznych, budowa nowej szkoły w Ciężkowicach, remont wszystkich szkół średnich, pozyskanie środków unijnych na kwotę około 8 mln zł, renowacja cmentarzy z I wojny światowej na terenie powiatu tarnowskiego, w tym cmentarza w Łowczówku. Jako poseł jest znany ze starań o pozyskanie funduszy dla regionu tarnowskiego m. in.: na remont dworca PKP, rozbudowę PWSZ, rozbudowę więzienia przy ul. Konarskiego oraz modernizację dróg, w tym drogi nr 977. W Sejmie pracował m. in. nad prawem budowlanym, prawem lotniczym oraz ustawą o gospodarce przestrzennej i mieszkaniowej.

 

Nagrody i odznaczenia: Nagrody rektorskie i ministerialne za prace badawcze, główna nagroda w ogólnopolskim konkursie za projekt zagospodarowania Kotliny Kłodzkiej, Czarny Krzyż Austriacki, Złoty Medal KEN, odznaczenia resortowe.

 

Publikacje: Artykuły naukowe z zakresu geodezji oraz urządzeń rolnych w publikacjach uczelnianych Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w czasopiśmie „Przegląd Geodezyjny”.

 

Zainteresowania: Narciarstwo, rower, motor cross, muzyka.

 

Prywatnie: żonaty, ojciec trzech córek.

 

Biuro Poselskie Posła Michała Wojtkiewicza, ul. Chopina 5, 33-170 Tuchów, tel. (14) 652-31-70, fax (14) 652-31-70
email: biuro@michalwojtkiewicz.pl

Informacje

Poseł Michał Wojtkiewicz skierował do ministra infrastruktury i rozwoju zapytanie w sprawie ekranów akustycznych na odcinku autostrady A4 między Tarnowem a Krakowem oraz Tarnowem a Dębicą.

Poseł Michał Wojtkiewicz skierował do ministra infrastruktury i rozwoju zapytanie w sprawie budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Sejm na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 roku skierował do Komisji Infrastruktury obywatelski projekt ustawy mający chronić przed rozbiórką altany działkowe. W pracach nad ustawą uczestniczył także poseł Michał Wojtkiewicz, który był sprawozdawcą Prawa i Sprawiedliwości. Po raz drugi w historii projekt obywatelski – o dziwo – przeszedł głosami PO do dalszego procedowania. Rozbiórką było zagrożonych aż 900 tysięcy altan. Czyżby Platforma się przestraszyła? Taka liczba ludzi robi wrażenie, a mamy rok wyborczy, więc szybko rozpoczęto procedować na korzyść działkowców.

Poseł Michał Wojtkiewicz skierował do ministra infrastruktury i rozwoju zapytanie w sprawie remontu wiaduktów kolejowych w Tarnowie oraz budowy parkingu przy dworcu kolejowym w Tarnowie.