TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Praca dla osób niepełnosprawnych

Praca dla osób niepełnosprawnych

| Start | Informacje ogólne | Miasto dla niepełnosprawnych | Prawo dla niepełnosprawnych | Ulgi i uprawnienia | Orzecznictwo | Sprzęt rehabilitacyjny | Praca dla niepełnosprawnych | Pomoc udzielana przez MOPS | Sport, kultura, turystyka | WTZ w Tarnowie

Praca dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 Plac Gen.J. Bema 3, 33-100 Tarnów,
 tel. 14 68-82-300, fax. 14 68-82-301
 e-mail: krta@praca.gov.pl, up@up.tarnow.pl
 http://www.up.tarnow.pl
 
Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie znajduje się zakładki:

Dotacje – niepełnosprawni, w której zamieszczone są informacje ogólne dotyczące przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Godziny przyjęć Urzędu:

-          poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00,

-          od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 Stanowisko ds. obsługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

parter pok. nr 9, tel. 14 688-23-67
 
Usługi dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:

-          pośrednictwo pracy,

-          Europejskie Służby Zatrudnienia - usługi EURES,

-          poradnictwo zawodowe,

-          Klub Pracy - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

-          szkolenia,

-          staże,

-          przygotowanie zawodowe,

-          prace społecznie-użyteczne,

-          jednorazowe środki dla osób na podjęcie działalności gospodarczej (tylko dla bezrobotnych)

-         prace interwencyjne.
 
Inne możliwości poszukiwania pracy:

-         http://niepelnosprawni.pl  zakładka Praca

-         dodatek "PRACA" do Magazynu Integracja