TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Pilotażowy program Aktywny samorząd

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w 2018 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym, zawodowym.

Z pomocy w module II mogą skorzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa, które:

  • posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • pobierają naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Urząd Miasta Tarnowa informuje w 2017 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym, zawodowym.

Z pomocy w module II mogą skorzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa, które:

  • posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • pobierają naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywnysamorząd” w 2016 roku.

Decyzja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby ubiegające się o dofinansowanie do protez oraz naprawy protez w ramach programu „Aktywny samorząd”, do wniosku o dofinansowanie są zobowiązane dołączyć dwie oferty (z niezależnych protezowni) wypełnione w wersji elektronicznej zgodnie z poniższymi wzorami odpowiednio dla zadania.

Urząd Miasta Tarnowa informuje w 2016 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym, zawodowym.

W okresie od 21 marca do 15 kwietnia 2016 r.  osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie wykształcenia na poziomie wyższym w ramach semestru letniego roku akademickiego 2015/2016, w ramach programu „Aktywny samorząd”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje i formularze.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Rady Nadzorczej PFRON zmieniony został końcowy termin naboru wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, programu „Aktywny samorząd”.

Urząd Miasta Tarnowa informuje w 2015 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I programu „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym, zawodowym.