Andrzej Ziembowski konsultantem ds. osób niepełnosprawnych

Funkcję tę w Urzędzie Miasta Tarnowa pełni osoba doskonale znająca środowisko osób niepełnosprawnych. Andrzej Ziembowski jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim, jest aktywny zawodowo i społecznie. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa, a dodatkowo osiąga sukcesy w sporcie. Jest mistrzem Polski, złotym medalistą Pucharu Europy, uczestnikiem mistrzostw świata i Paraolimpiady Ateny 2004 w pływaniu osób niepełnosprawnych.

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje mieszkańców miasta w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, w Kancelarii Głównej, pokój nr 1 na parterze w każdy roboczy czwartek miesiąca w godz. 8.00 – 15.00. Podczas dyżurów, można również skontaktować się z konsultantem telefonicznie nr 14 688 25 53 lub faxem nr 14 688 25 51.

Uruchomiony został również adres mailowy: niepelnosprawni@umt.tarnow.pl, za pomocą którego każda osoba niepełnosprawna może zwrócić się z pytaniem, wątpliwościami czy zgłaszać swoje problemy.

 

Do pobrania:

Do zadań konsultanta należy:

1. prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych lub/i ich opiekunów,

2. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, a także w załatwianiu spraw w urzędach administracji państwowej, administracji samorządowej i w innych instytucjach,

3. przedkładanie Prezydentowi Miasta Tarnowa propozycji rozwiązań dotyczących poprawy jakości i warunków życia osób niepełnosprawnych w Tarnowie,

4. zgłaszanie do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania podstrony „Dla Niepełnosprawnych” na stronie www.tarnow.pl,

5. współpraca z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa i Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa w zakresie rozwiązywania w mieście problemów osób niepełnosprawnych,

6. współpraca, za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Aktualności

Ze względu na okres urlopowy zmienią się terminy dyżurów Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w sierpniu 2018 r.

Informujemy, że dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Pana Andrzeja Ziembowskiego z dnia 10 maja 2018 r. (czwartek) zostaje przełożony na dzień 18 maja 2018 r. (piątek).

Informujemy, że dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Pana Andrzeja Ziembowskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) zostaje przełożony na dzień 13 kwietnia 2018 r. (piątek).

Z uwagi na okres świąteczno – noworoczny dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych z dnia 28 grudnia 2017 r. zostaje przeniesiony na dzień 15 grudnia 2017 r. tj. piątek, w godzinach 8.00 – 15.00.

Informujemy, że w miesiącu listopadzie dyżury Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych odbędą się w dniach: 10, 13, 14, 16, 23 i 30 listopada.

Informujemy, że z powodu choroby nie odbędzie się dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w dniu 2 listopada 2017 r. 

Informujemy, że w piątek 22 września 2017 r., w godz. 8.00 – 15.00 odbędzie się dodatkowy dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych.

Informujemy, że z powodu choroby nie odbędzie się dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

Z uwagi na okres urlopowy dyżury Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2017 r. odbędą się w następujących terminach:

Informujemy, że z przyczyn osobistych dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Pana Andrzeja Ziembowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. (czwartek) zostaje przełożony na dzień 27 lutego 2017 r. (poniedziałek).

Informujemy, że z przyczyn osobistych dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Pana Andrzeja Ziembowskiego z dnia 3 listopada 2016 r. (czwartek) zostaje przełożony na dzień 4 listopada 2016 r. (piątek).

Uprzejmie informujemy, że dyżur konsultanta ds. osób niepełnosprawnych z dnia 20 października (czwartek) zostaje odwołany.

Informujemy, że 11 lipca 2016 r. Konsultant ds. osób niepełnosprawnych Andrzej Ziembowski pełnił będzie w godz. 8.00 – 14.00 dodatkowy dyżur przy ul. Nowej 4 sala nr 1, w zamian za dyżur odwołany w dniu 23 czerwca br. w związku z wyjazdem na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W związku z wyjazdem na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w  gmachu Sejmu RP w Warszawie w dniu 23 czerwca 2016 r., nie odbędzie się dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Pana Andrzeja Ziembowskiego.

W związku z wyjazdem na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się  w  gmachu Sejmu RP w Warszawie w dniu 9 czerwca 2016 r., dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Pana Andrzeja Ziembowskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. (czwartek) zostaje przełożony na dzień 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek).

W związku z udziałem w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się  w Warszawie, w dniach 28 – 29 kwietnia 2016 r. dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Pana Andrzeja Ziembowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.  zostaje przełożony na miesiąc maj 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że dyżur konsultanta ds. osób niepełnosprawnych z dnia 29 października (czwartek) zostaje odwołany. Dnia 26 października (poniedziałek), w godzinach 800 – 1500 odbędzie się dodatkowy dyżur.

Uprzejmie informujemy, że dyżur konsultanta ds. osób niepełnosprawnych z dnia 24 września zostaje odwołany. Dnia 21 września, w godzinach 800 - 1500 odbędzie się dodatkowy dyżur. 

Pan Andrzej Ziembowski, konsultant ds. osób niepełnosprawnych, będzie przyjmował mieszkańców miasta w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, w Kancelarii Głównej, pokój nr 1 na parterze, w każdy roboczy wtorek i czwartek w godz. 8.00 – 15.00. Podczas dyżurów, można również skontaktować się z konsultantem telefonicznie nr 14 688 25 53 lub faxem nr 14 688 25 51.

Funkcję tę w Urzędzie Miasta Tarnowa pełni osoba doskonale znająca środowisko osób niepełnosprawnych. Andrzej Ziembowski jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim, jest aktywny zawodowo i społecznie. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa, a dodatkowo osiąga sukcesy w sporcie. Jest mistrzem Polski, złotym medalistą Pucharu Europy, uczestnikiem mistrzostw świata i Paraolimpiady Ateny 2004 w pływaniu osób niepełnosprawnych.