TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych / Terminy dyżurów konsultanta do spraw osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Terminy dyżurów konsultanta do spraw osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Od dnia 4 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. konsultant ds. osób niepełnosprawnych Pan Andrzej Ziembowski będzie pełnił dyżury w każdy roboczy czwartek miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, pokój nr 1, parter, w godzinach 8 00 – 15 00.

Przypominamy, że do zadań konsultanta należy m.in.:

- prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych lub/i ich opiekunów,

- udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, a także w załatwianiu spraw w urzędach administracji państwowej, administracji samorządowej i w innych instytucjach,

- udzielanie informacji nt. organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne, świadczeń z pomocy społecznej, możliwego dofinansowania ze środków PFRON i NFZ,

- przedkładanie Prezydentowi Miasta Tarnowa propozycji rozwiązań dotyczących poprawy jakości i warunków życia osób niepełnosprawnych w Tarnowie.

W czasie dyżurów z konsultantem można skontaktować się telefoniczne na numer 14 688 25 53, a także na bieżąco przesyłać zapytania na adres e-mail niepełnosprawni@umt.tarnow.pl.