TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych / Program Erasmus + otwiera nowe możliwości dla studentów z niepełnosprawnością

Program Erasmus + otwiera nowe możliwości dla studentów z niepełnosprawnością

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014 - 2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich programów realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Szacuje się, że z programu skorzysta 2 miliony studentów.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

- Akcja 1. Mobilność edukacyjna;

- Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

- Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

- Program Jean Monnet;

- Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Przeszkolone i autoryzowane osoby udzielają konsultacji i doradzają w danych regionach. Z konsultantem można przedyskutować swój pomysł na projekt, zasięgnąć porady dotyczącej prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie, zrealizowania już zaakceptowanego projektu bądź w zakresie zasad finansowania projektów. Realizują ponadto w miastach wojewódzkich spotkania informacyjne. Dla województwa małopolskiego konsultantem w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe jest Pan Grzegorz Tereszkiewicz, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria, ul. 3 - go Maja 14A, 35-111 Rzeszów, tel. 881 377 243, e-mail: erasmus.tereszkiewicz@gmail.com

Jak złożyć wniosek, terminy składania wniosków w 2017 r. oraz więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.erasmusplus.org.pl