Niepełnosprawni na start

Jesteś osobą niepełnosprawną i poszukujesz pracy? Weź udział  w projekcie „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra. Rekrutacja rozpocznie się 20 lutego. Liczba miejsc ograniczona.

W naborze mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 30. roku życia, mieszkające na terenie Małopolski, posiadające status osoby bezrobotnej lub bierne zawodowo. Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie w postaci: szkoleń, staży, indywidulanych porad specjalistów zawodowych. Program obejmuje warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, a także wsparcie psychologiczno-motywacyjne.

Rekrutacja potrwa od 20 do 24 lutego w siedzibach biura przy ul. Krakowskiej 13 i ul. Św. Anny 5.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie: www.niepelnosprawninarynkupracy.pl

(ww)