Konkurs na Programy Studiów Doktoranckich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

- interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

- międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,

- programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://www.power.gov.pl/nabory/32-studia-doktoranckie/ lub na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci