TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych / Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2017 rok?

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2017 rok?

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre  z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z odliczenia może także korzystać podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponoszący wydatki na cele rehabilitacyjne tej osoby.

Szczegółowe informacje na temat osób uprawnionych do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej oraz o wydatkach podlegających odliczeniu w ramach tej ulgi znajdują się na stronie www.niepelnosprawni.pl (link http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/113498).