TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

Od dnia 2 lipca 2012 r. zmieniają się zasady korzystania przez osoby niepełnosprawne z usług przewozowych wykonywanych samochodem stanowiącym własność Gminy Miasta Tarnowa.

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację programu celowego pod nazwą „Aktywny Samorząd” na rok 2012, w ramach którego można uzyskać pomoc ze środków PFRON na następujące cele: