TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

Z powodu urlopu, dyżury w dniach:

- 28.07.2015 r. (wtorek),

- 30.07.2015 r. (czwartek),

zostają odwołane.

W dniach:

- 10.08.2015 r. (poniedziałek),

- 17.08.2015 r. (poniedziałek),

zostają ustanowione dodatkowe dyżury, które będą odbywały się w godzinach 11.00 – 18.00.

Pozostałe terminy dyżurów bez zmian. 

Pan Andrzej Ziembowski, konsultant ds. osób niepełnosprawnych, będzie przyjmował mieszkańców miasta w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, w Kancelarii Głównej, pokój nr 1 na parterze, w każdy roboczy wtorek i czwartek w godz. 8.00 – 15.00. Podczas dyżurów, można również skontaktować się z konsultantem telefonicznie nr 14 688 25 53 lub faxem nr 14 688 25 51.

Z dniem 1 lipca 2015r. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęła realizację projektu „Nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Krakowie ogłosił „KOKURS LADY D im. Krystyny Bochenek”. Celem Konkursu jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnością, zamieszkałych na stałe na terenie województwa małopolskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

W tym roku po raz kolejny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „Otwarte Drzwi”.