TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

Tarnowskie Centrum Informacji jest już w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tych dniach ukończono modernizację i w pełni przystosowano toaletę dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 r. tracą ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 691).