TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach aktywizacji osób pozostających w ewidencji bezrobotnych realizuje program skierowany do osób z niepełnosprawnością  - „Perspektywy na lepsze jutro”.  Program ten został opracowany przez doradców zawodowych i ma celu minimalizowanie barier na rynku pracy wśród osób mających obniżoną zdolność do wykonywania pracy ze względu na ograniczenia zdrowotne.  Mogą w nim uczestniczyć osoby bezrobotne i poszukujące pracy, korzystające z usług PUP
w Tarnowie.