TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Karta Tarnowskiej Rodziny / Jak uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny?

Jak uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny?

Aby stać się posiadaczem Karty Tarnowskiej Rodziny należy uzyskać Tarnowską Kartę Miejską E-kartę w wersji Premium.

Wniosek o wydanie E-karty można pobrać w:

  • Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4 pokój nr 1 w następujących dniach i godzinach:

  -     poniedziałek od 7.30 do 18.00,

  -     od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,

  • kasach biletowych MPK: przy ul. Krakowskiej 42,

  -    od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 – 18.00,

  -    sobota w godzinach od 7.00 – 14.30.

  • przy ul. Brama Pilzneńska 3 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 – 15.15.

Tryb wydawania Tarnowskiej Karty Miejskiej znajduje  się na stronie internetowej:

http://ekarta.umt.tarnow.pl/ w zakładce: O projekcie w dziale: Karta Miejska

 

W celu uzyskania Karty Tarnowskiej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie  Karty Tarnowskiej Rodziny w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 pokój nr 300, III piętro (winda) w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przy składaniu wniosku o wydanie Karty Tarnowskiej Rodziny należy posiadać:

  • E-karty wszystkich członków rodziny, którzy chcą uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny,
  • akty urodzenia dzieci i ważne legitymacje szkolne oraz studenckie (do wglądu),
  • dowód osobisty jednego z rodziców.

Wydanie Karty Tarnowskiej Rodziny następuje poprzez umieszczenie hologramu na E-karcie.

 

Informacja telefoniczna – 14 688 25 03.

Dodatkowe informacje – www.tarnow.pl - zakładka Polityka społeczna i zdrowie - Tarnowska  Karta Miejska - Karta Tarnowskiej Rodziny.