TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Karta Tarnowskiej Rodziny / Jak uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny?

Jak uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny?

JAK MOŻNA OTRZYMAĆ KARTĘ TARNOWSKIEJ RODZINY:

1. Należy uzyskać „ Tarnowską Kartę Miejską”. 

Wniosek o wydanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej” można pobrać :  
 - w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowa 4 pokój nr 1, w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- przy ul. Krakowskiej 42,

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 – 19.00,
 • sobota w godzinach od 7.00 – 14.30,

- przy ul. Brama Pilzneńskiej 3,

2. Do wniosku o wydanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej” należy:

 • dołączyć dowód osobisty,
 • dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm),
  • dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską ZKM (w przypadku osób, których to dotyczy).

3. Wypełniony wniosek o wydanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej” należy złożyć jak w pkt. 1.

4. Uzyskanie  „Karty Tarnowskiej Rodziny”:

-„Kartę Tarnowskiej Rodziny” można uzyskać poprzez złożenie wniosku - „Wniosek o wydanie Karty Tarnowskiej Rodziny”.

-Wniosek o wydanie „Karty Tarnowskiej Rodziny” należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 pokój nr 300, w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

     - Przy składaniu wniosku o wydanie „Karty Tarnowskiej Rodziny” należy posiadać:

 • „Tarnowskie Karty Miejskie” wszystkich członków rodziny, którzy chcą uzyskać „Kartę Tarnowskiej Rodziny”,
 • akty urodzenia dzieci i ważne legitymacje szkolne oraz studenckie,
 • dowód osobisty jednego z rodziców.

- Wydanie „Karty Tarnowskiej Rodziny” następuje poprzez umieszczenie stosownego hologramu  na „Tarnowskiej Karcie Miejskiej”.

  5.      Informacja telefoniczna – 14 688 25 03
  6.      Dodatkowe informacje – www.tarnow.pl - zakładka Polityka społeczna i zdrowie - Tarnowska  Karta Miejska - „Karta Tarnowskiej Rodziny”.