Informacje dla seniorów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych. Kampania ma m.in. przeciwdziałać pojawiającym się działaniom prowadzonym na niekorzyść osób starszych (oszustwa, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu na wiek i inne).

Tarnowianka laureatką plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2015”. Lidia Jaźwińska, przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów, została Małopolską Seniorką Roku podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu. Nagrodę odebrała podczas uroczystej gali wczoraj, 16 listopada. 

21 października 2016 roku na Zebraniu Wyborczym w Urzędzie Miasta Tarnowa, spośród 4 prawidłowo zgłoszonych kandydatów wybrano nowego członka Tarnowskiej Rady Seniorów na kadencję 2015-2019.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza wybory uzupełniające do Tarnowskiej Rady Seniorów, na podstawie zarządzenia Nr 395/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia zasad wyborów na członka Tarnowskiej Rady Seniorów oraz Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1605).

Prezentacje na ul. Wałowej, dni otwarte, pokazy, zaś na finał koncert "Złote Przeboje Seniorów" i bal - w Tarnowie już w piątek 30 września rusza cykl wydarzeń przygotowanych dla najstarszych mieszkańców.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza nabór kandydatów na członka  Tarnowskiej Rady Seniorów, na podstawie zarządzenia Nr 347/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Tarnowskiej Rady Seniorów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2015 w X Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2015”.

Tarnowska Rada Seniorów odbyła kolejne posiedzenie (16.08.2016). Tym razem miało miejsce w siedzibie Klubu "ZŁOTY WIEK" - działającym w ramach MCAS.

Pozostałe informacje