TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Honorowi obywatele Tarnowa

Honorowi obywatele Tarnowa

Książę Paweł François Roman Sanguszko

sanguszko

W uznaniu wybitnych zasług historycznego rodu książąt Sanguszków dla rozwoju miasta Tarnowa oraz w przekonaniu o możliwości rozwoju korzystnego współdziałania w przyszłości Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr IV/19/90 z dnia 12 lipca 1990 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 16 czerwca 1993 roku w Tarnowskim Ratuszu.

 Norbert Lippóczy
 

lippoczy

W uznaniu wybitnych zasług i niekwestionowanych osiągnięć w dziedzinie kulturalnego rozwoju miasta Tarnowa, wzbogacenia jego dorobku artystycznego oraz pogłębiania związków społeczno-kulturalnych i przyjaźni polsko-węgierskiej, w podziwie dla umiejętności łączenia uczuć patriotycznych z pasjami kolekcjonerskimi Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XXI/212/92 z dnia 20 lutego 1992 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa. 

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 11 marca 1992 roku (w dniu 90. urodzin uhonorowanego)
w Tarnowskim Ratuszu.

 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej
 

zycinski

W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa; za zaangażowanie w rozwój demokracji i budowę państwa obywatelskiego; niekwestionowane osiągnięcia na polu naukowym oraz za przekazywanie Wiary w sens czynnego uczestniczenia w życiu społecznym Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XL/357/97 z dnia 26 czerwca 1997 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 31 sierpnia 1997 roku w Tarnowskim Ratuszu.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Profesor Doktor Habilitowany Franciszek Ziejka
 

ziejka

W uznaniu wybitnych zasług dla kultury i nauki polskiej, zaangażowanie w popularyzację uniwersalnych prawd o człowieku, a tym samym nieoceniony wkład w rozwój tradycyjnych wartości europejskich oraz systematyczne dążenie do odkrywania prawdy poprzez organizację i tworzenie struktur uniwersyteckich na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XXVI/427/2000 z dnia 14 września 2000 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce w dniu 10 października 2000 r. podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

 Tony Rickardsson
 

tony

W uznaniu wybitnych zasług dla tarnowskiego sportu i zaangażowania w popularyzację ducha sportowej rywalizacji Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XLVIII/880/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa. 

 

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Władysław Bobowski

bobowski_imagelarge

W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, za długoletnią pracę wzmacniającą rolę Kościoła w Diecezji Tarnowskiej, za troskę o duszpasterstwo młodzieży w skali Polski i Diecezji, za wrażliwość na potrzeby biednych i potrzebujących - Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr IX/135/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 20 czerwca 2007 roku w Tarnowskim Ratuszu, podczas uroczystości 50-lecia Święceń Kapłańskich.

 Ksiądz Profesor Michał Heller

heller_imagelarge

W uznaniu wybitnych zasług w aktywnym poszerzaniu horyzontów nauki w dziedzinach filozofii i teologii oraz niekwestionowanych osiągnięć w budowaniu relacji pomiędzy naukami przyrodniczymi a chrześcijańską tradycją intelektualną, a także za prace na rzecz wzbogacania światowego dorobku naukowego z zakresu fizyki, filozofii, kosmologii i teologii, systematyczne dążenie do odkrywania prawdy, postawę kreatywnego naukowca i refleksyjnego duszpasterza.

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce w sobotę 28 czerwca 2008 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc

abp

W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i ziemi Tarnowskiej, lata posługi w kierowaniu wspólnota wiernych w Diecezji Tarnowskiej, trwałe efekty współpracy z samorządem, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa, inicjatywy związane z pomocą potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym, za ideę "okna życia", a także za troskę o duszpasterstwo diecezjalne, za budowanie nowych, dobrych relacji ponad podziałami, za piękną ideę organizacji "Dni Judaizmu w Kościele Katolickim" w Tarnowie i szereg innych inicjatyw, a przede wszystkim troskę o miasto.

Rada Miejska przyjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa 15 grudnia 2011 roku. Wręczenie tytułu odbyło się 6 stycznia 2012 roku na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

 

Profesor Kazimierz Braun

Kazimierz-Braun-Honorowym-Obywatelem-Tarnowa_medium

W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz miasta Tarnowa, za wieloletnie działania na rzecz współczesnej kultury i  literatury polskiej w szczególności w obszarze sztuki teatralnej, za artystyczne oddanie dla małej ojczyzny, z którą rodzinnie związany jest od trzech pokoleń, za dar dla Pierwszego Niepodległego Miasta – dramat „Tarnowski wiatr niepodległości” oraz innych wyjątkowych przedsięwzięć w duchu patriotyzmu (fragment listu gratulacyjnego, odczytanego przez Kazimierza Koprowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie).

Rada Miejska w Tarnowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta profesorowi Kazimierzowi Braunowi - reżyserowi, pisarzowi, tłumaczowi, krytykowi teatralnemu, teatrologowi i nauczycielowi akademickiemu - 22 października 2016 roku. Profesor Kazimierz Braun wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych i telewizyjnych, opublikował około 50 książek i ponad 300 artykułów. Tłumaczył z języka angielskiego, francuskiego i włoskiego na polski oraz z polskiego, rosyjskiego i francuskiego na angielski. Aktywnie działa w środowisku polonijnym. Prowadzi seminaria, kursy i wykłady na temat polskiego teatru, polskiej kultury i literatury. Stale współpracuje z prasą polonijną w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Jest laureatem wielu nagród artystycznych, literackich i naukowych w kraju i za granicą. Jego rodzina od trzech pokoleń jest związana z Tarnowem i regionem tarnowskim.

 

Pułkownik Jerzy Pertkiewicz

Pulkownik-Pertkiewicz

W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i społeczności Tarnowa, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa w duchu patriotyzmu oraz ubogacania kultury polskiej nadaję tytuł honorowego obywatela miasta Tarnowa panu pułkownikowi doktorowi Jerzemu Pertkiewiczowi.

 

Rada Miejska w Tarnowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta płk. Jerzemu Pertkiewiczowi - 30 października 2017 roku.
Jerzy Pertkiewicz urodził się 25 lutego 1920 roku w Czortkowie nad Seretem w województwie tarnopolskim. Tarnowianie znają go przede wszystkim jako żołnierza kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (pseudonim „Drzazga").
Za zasługi wojenne Jerzy Pertkiewicz został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, Medalem Wojska, Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku otrzymał stopień majora, w 2008 roku podpułkownika, a w 2011 roku stopień pułkownika. Zmarł 30 czerwca 2018 r.