TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Budżet Obywatelski 2019 / Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski 2018 WYNIKI

 

Pięć projektów, wybranych przez mieszkańców Tarnowa, zostanie zrealizowanych w szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. W zakończonym 28 czerwca głosowaniu elektronicznym udział wzięło 6497 osób, o 312 więcej, niż rok temu. - Z przyjemnością informuję, że głosowanie zostało rozstrzygnięte. Mieszkańcy wskazali zadania, które będziemy realizowali w 2018 roku – mówi Sekretarz  Miasta Tarnowa, Aleksandra Mizera.

 

Zwycięskie projekty to: Strefa Rekreacji Terlikówka, na którą zagłosowało 1299 osób, prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, wskazane przez 770 głosujących, remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Strusina, wybrane przez 713 mieszkańców, fontanna dla Parku Sanguszków, która dostała 451 głosów i plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej, wskazana przez 450 osób. Łączna pula zadań wynosi 2 108 307 (dwa miliony sto osiem tysięcy trzysta siedem) złotych. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, na mocy regulaminu budżetu obywatelskiego, podwyższył pochodzącą z miejskiego budżetu kwotę dwóch milionów złotych, aby zrealizować również zadanie, dotyczące utworzenia plaży miejskiej nas Wątokiem, które – jako piąte w kolejności - uzyskało kolejno najwyższą liczbę głosów.

Projekt  Strefa Rekreacji Terlikówka zakłada wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na Osiedlu Gumniska – Zabłocie, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy zarówno osiedla, jak i całego miasta. Będzie można na nim zagrać w koszykówkę, siatkówkę i w piłkę nożną oraz organizować imprezy plenerowe. Projekt obejmuje też wybudowanie placu zabaw i dziesięciu miejsc do parkowania, ustawienie stojaków rowerowych oraz toalet. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej to projekt adresowany, podobnie jak w latach ubiegłych, do społeczności tarnowskich seniorów. W ramach zadania, które zostanie zrealizowane na Osiedlu Strusina, wyremontowane zostaną między innymi chodniki przy ulicach Mościckiego i  Reymonta, a w ramach projektu, dotyczącego Parku Sanguszków, gruntowny remont przejdzie parkowa fontanna. Kolejny projekt – plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej – przewiduje budowę  trasy spacerowej - promenady i ścieżek z drewna modrzewiowego, z piaszczystymi łachami, brodzikiem dla dzieci i leżakami.

Głosowanie trwało od 19 do 28 czerwca. Mogli w nim brać udział mieszkańcy, ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa. Głosy można było oddawać tylko drogą elektroniczną. Zagłosowało 6479 osób, 6185 z nich za pomocą internetowego formularza, a 312 przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium. Mieszkańcy wybierali spośród 17 projektów.

 

 

Harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2018 rok:

Lp. Opis czynności Termin
1. Zgłaszanie projektów 31 marca - 28 kwietnia 2017 r.
  2. Weryfikacja zgłoszonych projektów wraz z wymaganymi ocenami właściwej merytorycznie jednostki organizacyjna Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa 2- 22 maja 2017 r.
3. Wyrażenie przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie opinii do 31 maja 2017 r. 
4. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania 2 czerwca 2017 r.
5. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania 2 – 18 czerwca 2017 r.
6. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji 19 - 28 czerwca 2017 r.
7. Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji 30 czerwca 2017 r.

Określenie górnej granicy kosztów zgłaszanych projektów, możliwość umieszczania ich krótkich opisów na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej, techniczna pomoc w głosowaniu w zakresie jeszcze szerszym, niż rok temu – to postulaty mieszkańców, uwzględnione przez prezydenta Tarnowa, Romana Ciepielę, w nowym regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Kolejna istotna zmiana to przesunięcie głosowania nad projektami z września na czerwiec. Bez zmian pozostaje sposób głosowania – można będzie to zrobić tylko elektronicznie.

 

Od dziś, 31 marca, mieszkańcy Tarnowa mogą zgłaszać swoje propozycje do szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. W Budżecie Obywatelskim 2018 tarnowianie będą mieć do dyspozycji dwa miliony złotych. Projekty można zgłaszać do 28 kwietnia.