TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Budżet Obywatelski 2019

Budżet Obywatelski 2019

Pięć projektów, wybranych przez mieszkańców Tarnowa, zostanie zrealizowanych w siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego: tężnia solankowa w pobliżu Góry św. Marcina, rozbudowa ulicy Wiśniowej, Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej i kontynuacja rozbudowy Parku Westerplatte. Piąty projekt - „Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte” przekracza pulę środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zwiększenie środków będzie możliwe na etapie projektowania przyszłorocznego budżetu miasta.

W głosowaniu elektronicznym, które trwało od 18 do 27 czerwca, mieszkańcy Tarnowa oddali 5844 głosy. Najwięcej – 1085 zdobył projekt budowy tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina, zakładający zbudowanie konstrukcji, wypełnionej gałązkami tarniny, po których spływa woda mineralna, bogata w pierwiastki, cenne dla zdrowia człowieka. Pomysłodawcy „Tężni solankowej z Terlikówki” zwracają w opisie swojego projektu uwagę, że inhalacja solankowa przynosi efekty zdrowotne, porównywalne ze spacerem brzegiem morza i dodają, że park na Górze św. Marcina, gdzie miałaby powstać tężnia, jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, a w sąsiedztwie znajduje się park biegowy i plac zabaw, co może dodatkowo zachęcić rodziny z dziećmi do odwiedzania tężni. 888 głosów zostało oddanych na projekt rozbudowy ulicy Wiśniowej wraz z budową ulicy Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza – etap 3 – budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Poziomkowej. Projektodawcy argumentują, że budowa tej infrastruktury jest niezbędna dla poprawy warunków życia mieszkańców ul. Poziomkowej i będzie pierwszym krokiem do budowy drogi „z prawdziwego zdarzenia”, bo istniejąca droga znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Po raz kolejny w ramach Budżetu Obywatelskiego funkcjonować będą Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej, na które mieszkańcy oddali 704 głosy. Obecnie z oferowanych przez nie różnorodnych zajęć i warsztatów korzysta ponad 600 osób. Czwartym projektem, wybranym do realizacji przez 615 mieszkańców, jest kontynuacja rozbudowy Parku Westerplatte. Pomysłodawcy argumentują, że ten teren będzie miejscem rodzinnych spotkań dla wszystkich pokoleń mieszkańców Tarnowa i okolic. Powstać ma platforma widokowa i oświetlenie, a dodatkowym aspektem rozbudowy Parku Westerplatte będzie dosadzenie nowych drzew i krzewów, które będą ,,zielonymi płucami’’ Tarnowa. Projekt „Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte” przewiduje powstanie dwóch nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz bezpiecznego placu zabaw. Na ten projekt zagłosowały 472 osoby.

W głosowaniu mogli brać udział mieszkańcy ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa. Głosy można było oddawać tylko drogą elektroniczną. Zagłosowały 5844 osoby, 5710 z nich za pomocą internetowego formularza, a 134 przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium. Najwięcej głosów – 1838 oddali mieszkańcy Tarnowa, liczący od 31 do 45 lat. Osoby, które przekroczyły 60. rok życia oddały 1614 głosów, mieszkańcy mieszczący się w przedziale wiekowym 46 – 60 oddali 1221 głosów, a osoby w wieku do lat 30 – 1171.

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego była ostatnią, odbywającą się według dotychczasowych zasad, ustalanych zarządzaniem prezydenta miasta. Budżet Obywatelski 2020 będzie realizowany na Od przyszłego roku, na skutek zmian przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o zasadach Budżetu Obywatelskiego będzie decydować Rada Miejska i będzie on realizowany na mocy uchwały.

 

Protokół z głosowania w siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego:

201806291406.pdf 238,82 kB

 

Harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2019 rok:

Lp. Opis czynności Termin
1. Zgłaszanie projektów 30 marca - 30 kwietnia 2018 r.
2. Weryfikacja zgłoszonych projektów wraz z wymaganymi ocenami właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa 2- 21 maja 2018 r.
3. Wyrażenie opinii przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie do 30 maja 2018 r. 
4. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania 1 czerwca 2018 r.
5. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania 2 – 17 czerwca 2018 r.
6. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji 18 - 27 czerwca 2018 r.
7. Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji 29 czerwca 2018 r.

 

W tegorocznej, siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego, tarnowianie będą wybierać spośród 14 propozycji i zdecydują, na co wydać dwa miliony sto tysięcy złotych. Jutro, 2 czerwca, autorzy przyjętych do głosowania projektów rozpoczną kampanię informacyjno – promocyjną. Na głosowanie mieszkańcy będą mieć czas od 18 do 27 czerwca.

 

Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski 2018 WYNIKI

 

Pięć projektów, wybranych przez mieszkańców Tarnowa, zostanie zrealizowanych w szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. W zakończonym 28 czerwca głosowaniu elektronicznym udział wzięło 6497 osób, o 312 więcej, niż rok temu. - Z przyjemnością informuję, że głosowanie zostało rozstrzygnięte. Mieszkańcy wskazali zadania, które będziemy realizowali w 2018 roku – mówi Sekretarz  Miasta Tarnowa, Aleksandra Mizera.

 

Zwycięskie projekty to: Strefa Rekreacji Terlikówka, na którą zagłosowało 1299 osób, prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, wskazane przez 770 głosujących, remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Strusina, wybrane przez 713 mieszkańców, fontanna dla Parku Sanguszków, która dostała 451 głosów i plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej, wskazana przez 450 osób. Łączna pula zadań wynosi 2 108 307 (dwa miliony sto osiem tysięcy trzysta siedem) złotych. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, na mocy regulaminu budżetu obywatelskiego, podwyższył pochodzącą z miejskiego budżetu kwotę dwóch milionów złotych, aby zrealizować również zadanie, dotyczące utworzenia plaży miejskiej nas Wątokiem, które – jako piąte w kolejności - uzyskało kolejno najwyższą liczbę głosów.

Projekt  Strefa Rekreacji Terlikówka zakłada wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na Osiedlu Gumniska – Zabłocie, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy zarówno osiedla, jak i całego miasta. Będzie można na nim zagrać w koszykówkę, siatkówkę i w piłkę nożną oraz organizować imprezy plenerowe. Projekt obejmuje też wybudowanie placu zabaw i dziesięciu miejsc do parkowania, ustawienie stojaków rowerowych oraz toalet. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej to projekt adresowany, podobnie jak w latach ubiegłych, do społeczności tarnowskich seniorów. W ramach zadania, które zostanie zrealizowane na Osiedlu Strusina, wyremontowane zostaną między innymi chodniki przy ulicach Mościckiego i  Reymonta, a w ramach projektu, dotyczącego Parku Sanguszków, gruntowny remont przejdzie parkowa fontanna. Kolejny projekt – plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej – przewiduje budowę  trasy spacerowej - promenady i ścieżek z drewna modrzewiowego, z piaszczystymi łachami, brodzikiem dla dzieci i leżakami.

Głosowanie trwało od 19 do 28 czerwca. Mogli w nim brać udział mieszkańcy, ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa. Głosy można było oddawać tylko drogą elektroniczną. Zagłosowało 6479 osób, 6185 z nich za pomocą internetowego formularza, a 312 przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium. Mieszkańcy wybierali spośród 17 projektów.