TARNÓW / Miasto / Budżet Obywatelski 2016

Budżet Obywatelski 2016

Znamy wyniki 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Tarnowie. W wyniku głosowania do realizacji w 2016 roku wybrano 4 projekty ogólnomiejskie oraz 20 projektów osiedlowych.
W tegorocznej edycji można było wybierać spośród 39 projektów: 12 ogólnomiejskich i 27 osiedlowych (pełna lista wyników jest dostępna TUTAJ).

 

Oficjalny protokół podsumowujący głosowanie w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Tarnowie

 

Lista projektów ogólnomiejskich wybranych do realizacji (wg kodów):

Lp. Kod projektu Nazwa projektu Kwota na realizację projektu
1. 07 NOWY BLASK PARKU SANGUSZKÓW 600 000 zł
2. 08 SANDOWICZKA – AKTYWNY WYPOCZYNEK 700 000 zł
3. 09 PARK BIEGOWY MARCINKA
– REALIZACJA II ETAPU BUDOWY
220 000 zł
4. 10 MIĘDZYOSIEDLOWE CENTRA AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ 2016 240 000 zł

Łącznie 1 760 000 zł (przy zwiększeniu o 10% przewidzianej kwoty na projekty ogólnomiejskie).

 

Lista projektów osiedlowych wybranych do realizacji (wg kodów):

Lp. Kod projektu Nazwa projektu Kwota na realizację projektu Osiedle
1. 13 Remonty z zakresu infrastruktury drogowej na Osiedlu Strusina 271 000 zł Strusina
2. 15 Rozbudowa Strefy Aktywności Tarnowian 160 000 zł Mościce
3. 18 Wymiana wiat przystankowych na terenie Osiedla Grabówka 200 000 zł Grabówka
4. 19 Opracowanie dokumentacji na kompleksowy remont
ul. Rzędzińskiej
50 000 zł Rzędzin
5. 20 Boisko wielofunkcyjne i siłownia na wolnym powietrzu w Parku Sanguszków 114 670 zł Gumniska-Zabłocie
6. 23 Doposażenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w nowe urządzenia oraz renowacja i konserwacja istniejących urządzeń 90 000 zł Krakowska
7. 24 Budowa chodnika po północnej stronie
ul. H. Dobrzańskiego
84 500 zł Koszyce
8. 25 Park dla Osiedla Zielonego 131 000 zł Zielone
9. 28 Zagospodarowanie działki 181/1 przy ul. Cichej na plac zabaw 150 000 zł Starówka
10. 31 Osiedlowa Strefa Zdrowia - Piaskówka 50 000 zł Piaskówka
11. 32 Park do Streetworkout’u na Piaskówce 50 000 zł Piaskówka
12. 34 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. dr. J. Kozioła 86 320 zł Klikowa
13. 35 Utworzenie placu zabaw
i rekreacji „Iskierka”
135 000 zł Krzyż
14. 36 Bezpieczny plac zabaw na Osiedlu Jasna 230 514 zł Jasna
15. 37 Remont parkingu przy
ul. Westerplatte 17
86 000 zł Westerplatte
16. 38 Plenerowa siłownia na Osiedlu Westerplatte 25 000 zł Westerplatte
17. 39 Zagospodarowanie nieczynnego kortu tenisowego na potrzeby parkingowe na Osiedlu Legionów 84 558 zł Legionów H. Dąbrowskiego
18. 16 Wykonanie odcinka ul. Obrońców Tobruku do ul. Gen. Grota-Roweckiego 120 000 zł Mościce
19. 22 Remont drogi osiedlowej - ul. Zamkowa (boczna) 80 000 zł Gumniska-Zabłocie
20. 29 Remont chodników przy
ul. Krasińskiego
185 000 zł Starówka

Łącznie: 2 563 562 zł (przy zwiększeniu o 6,8% przewidzianej kwoty na projekty osiedlowe).