TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Zostaw 1% w Tarnowie

Zostaw 1% w Tarnowie

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, o którym mowa w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z wykazem opublikowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - aktualnym na dzień 15.01.2014 r.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU TARNOWA, NA KTÓRE MOŻEMY PRZEKAZAĆ NASZ PODATEK

L.p. Numer KRS Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego
1. 0000007018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMA MICKIEWICZA
 W TARNOWIE
2. 0000019248 TOWARZYSTWO PROMOCJI OŚWIATY EKOLOGICZNEJ
 W TARNOWIE
3. 0000022127 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE
4. 0000026398 POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ-ŚWIAT PRACY”
5. 0000027010 FUNDACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W TARNOWIE "SEMPER PRIMUS"
6. 0000039250 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ
7. 0000041496 ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY
 W TARNOWIE
8. 0000046848 CHŁOPIĘCY CHÓR KATEDRALNY „PUERI CANTORES TARNOVIENSES”
9. 0000048380 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
 Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W TARNOWIE
10. 0000048732 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „STRUKTURA”
11. 0000054839 KLUB SPORTOWY „BŁĘKITNI” W TARNOWIE
12. 0000057401 TARNOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĘGIER
13. 0000116507 TARNOWSKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”
14. 0000124526 MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE
15. 0000124918 FUNDACJA „ZMIEŃMY ŚWIAT”
16. 0000157946 FUNDACJA „KROMKA CHLEBA”
17. 0000198629 STOWARZYSZENIE POMOCY DIALIZOWANYM „NADZIEJA”
18. 0000198945 STOWARZYSZENIE „BĄDŹMY RAZEM” NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
19. 0000211791 CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ
20. 0000211791

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „KANA Tarnów”

21. 0000231950 KLUB SPORTOWY „ISKRA” W TARNOWIE
22. 0000233649 STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI INTEGRACYJNEJ„JEDEN ŚWIAT”
23. 0000236702 FUNDACJA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO
24. 0000237677 STOWARZYSZENIE „ICH LEPSZE JUTRO”
25. 0000271093 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU „USŁYSZEĆ POTRZEBĘ”
26. 0000297609 STOWARZYSZENIE „TO, CO WSPÓLNE”
27. 0000314814 STOWARZYSZENIE „SIÓDEMKA” W TARNOWIE
28. 0000340566 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ IV LICEUM W TARNOWIE
29. 0000340823 FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI, PRACY, INTEGRACJI
OPP ZAREJESTROWANE POZA TARNOWEM, ALE PROWADZĄCE DZIAŁNOŚĆ NA JEGO TERENIE
L.p. Numer KRS Nazwa OPP Uwagi
1. 0000207304 STOWARZYSZENIE  SIEMACHA  
2. 00000273492 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Hufiec Tarnów”
3. 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Inspektorat Tarnów”
4. 0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna
 w Tarnowie”
5. 0000031762

STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA"
 W MYŚLENICACH

 

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 2  w Tarnowie, ul. Mickiewicza 16, INP: 600000060287”

Znaczniki

Archiwalne