TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Zgłoś kandydata do nagrody „Veritatis Splendor”

Zgłoś kandydata do nagrody „Veritatis Splendor”

Do 30 czerwca zgłaszać można kandydatów do drugiej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor”, wyróżnienia, które przyznawane jest osobom dialogu, kierującym się w swoim życiu i działalności nauką Jana Pawła II. Na laureata czeka srebrny laur oraz równowartość 100 tysięcy dolarów.

Nagrodę ustanowił w 2016 roku Samorząd Województwa Małopolskiego, a przyznawana jest ona co dwa lata osobom, fundacjom oraz stowarzyszeniom za działanie i postawę bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Pierwszą laureatką nagrody została siostra Rosemary Nyirumbe z Ugandy, doceniona za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego szacunku. Siostra Rosemary od sześciu lat prowadzi w swoim kraju szkołę dla ofiar tamtejszej wojny, głównie dla młodych dziewcząt. W miejscu stworzonym przez nią znajdują one opiekę, bezpieczne schronienie, naukę, a przede wszystkim odzyskują poczucie własnej godności.

Kandydatów do Nagrody im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor” zgłaszać mogą zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Ostatecznego wyboru dokona międzynarodowa kapituła nagrody. Przewodniczy jej kardynał Stanisław Dziwisz, a w jej skład wchodzą samorządowcy, duchowni, myśliciele i dobroczyńcy.

- Nagroda przyczynia się do podkreślenia tożsamości Małopolski na arenie międzynarodowej, pokazania jej wyjątkowości i dziedzictwa intelektualnego. To również forma uhonorowania Jana Pawła II, którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami są na świecie powszechnie doceniane – mówi pomysłodawca i inicjator wyróżnienia, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Leszek Zegzda.

Znaczniki

Archiwalne